Maging isang STEM Champion

Ang iyong bukas-palad na paulit-ulit na donasyon ay magbibigay ng walang limitasyong mga pondo para sa Washington STEM upang humimok ng pagbabago at makapaghatid ng malalaking taya.

Maging isang STEM Champion

Ang iyong bukas-palad na paulit-ulit na donasyon ay magbibigay ng walang limitasyong mga pondo para sa Washington STEM upang humimok ng pagbabago at makapaghatid ng malalaking taya.

Alam namin na ang pagbabago ng mga sistema ay nangangailangan ng pangmatagalan, madiskarteng diskarte at ang aming buwanang mga donor ay pangunahing kasosyo sa pagtiyak na ang lahat ng mga mag-aaral ay may access sa edukasyon na maghahanda sa kanila para sa mga karera sa hinaharap.

Ang iyong umuulit na regalo:

  • Tumutulong na bawasan ang mga gastos sa overhead
  • Lumilikha ng katatagan sa aming pagpopondo
  • Nagbibigay-daan sa Washington STEM na magplano nang mas matapang at higit pa sa hinaharap

Kami ay isang 501(c)(3) nonprofit na organisasyon, legal na pangalan na Washington STEM Center, (EIN #27-2133169), at ang iyong donasyon ay mababawas sa buwis ayon sa pinapayagan ng batas.