Story Time STEAM kasama ang Librarian na si Gabi Barragan

Hoy mga magulang! Mga Librarian! Mga tagapagturo!
Si Gabi Barragan ay isang librarian na gumagamit ng Story Time STEAM in Action / en Acción upang maakit ang mga maagang nag-aaral sa mga konsepto ng matematika sa oras ng kwento. Panoorin ang video ni Gabi para malaman kung paano mo maisasama ang mga ideyang ito sa sarili mong oras ng kwento – pagkatapos ay ibigay sa amin ang iyong feedback!


 

Sabihin sa Amin kung ano ang iyong iniisip – Sagutan ang survey!

Survey para sa mga Magulang   Survey para sa mga Edukador

 

Gabay sa Gawain

Si Gabi ang gumawa isang gabay para tulungan kang gamitin ang mga konsepto ng Story Time STEAM sa kanyang video. Alamin ang higit pa tungkol sa mga aklat at aktibidad sa video ni Gabi.

Magbasa sa Amin

Ang video ni Gabi ay naitala sa Espanyol gamit ang mga materyales na isinulat sa Ingles at pagkatapos ay isinalin. Para sa isang halimbawa sa Ingles, mangyaring tingnan kay Jamie video. Para sa isang halimbawang nakasulat at binasa sa Espanyol, tingnan video ni JC.

Panoorin ang video ni Jamie!
Panoorin ang video ni JC!

 

Quick Links: Bumalik sa Story Time STEAMVideo ni Jamie ❙ Ang Video ni Gabi ❙ Video ni JC