Story Time STEAM kasama ang Librarian na si Jamie Gilmore

Hoy mga magulang! Mga Librarian! Mga tagapagturo!
Si Jamie Gilmore ay isang librarian na gumagamit ng Story Time STEAM in Action / en Acción upang hikayatin ang mga maagang nag-aaral sa mga konsepto ng matematika sa oras ng kwento. Panoorin ang video ni Jamie para matutunan kung paano mo maisasama ang mga ideyang ito sa sarili mong oras ng kwento – kung gayon Bigyan mo kami ng iyong reaksyon!


 

Sabihin sa Amin kung ano ang iniisip mo – Kunin ang pagsisiyasat

Gabay sa Gawain

Si Jamie ang gumawa isang gabay para tulungan kang gamitin ang mga konsepto ng Story Time STEAM sa kanyang video. Alamin ang higit pa tungkol sa mga aklat at aktibidad sa video ni Jamie.

 

Magbasa sa Amin

Ang video ni Jamie ay naitala sa Ingles gamit ang mga materyales na nakasulat sa Ingles. Para sa mga halimbawa sa Espanyol, pakitingnan ang mga video ni Gabi at JC.

Panoorin ang video ni Gabi!
Panoorin ang video ni JC!

 

Quick Links: Bumalik sa Story Time STEAM ❙ Video ni Jamie ❙ Video ni GabiVideo ni JC