Mga Pangrehiyong Ulat sa Lugar ng Trabaho para sa Pamilya

 

Bawat taon, ang kakulangan ng pangangalaga sa bata ay gumagastos sa mga employer sa Washington ng mahigit $2 bilyong dolyar sa nawalang kita.

 

Ang mga tagapag-empleyo ay may mahalagang pagkakataon na mamuhunan sa kanilang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagiging pampamilyang lugar ng trabaho. Ang mga pamumuhunan na ito ay magbubunga ng kita para sa mga bata, pamilya, at negosyo.

Mga Pangrehiyong Ulat sa Lugar ng Trabaho para sa Pamilya

 

Bawat taon, ang kakulangan ng pangangalaga sa bata ay gumagastos sa mga employer sa Washington ng mahigit $2 bilyong dolyar sa nawalang kita.

 

Ang mga tagapag-empleyo ay may mahalagang pagkakataon na mamuhunan sa kanilang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagiging pampamilyang lugar ng trabaho. Ang mga pamumuhunan na ito ay magbubunga ng kita para sa mga bata, pamilya, at negosyo.

Sumali sa Family Friendly Workplace movement

 

Nagmamay-ari ka ba ng negosyo sa Washington na nagpupumilit na mag-recruit at mapanatili ang mahuhusay na manggagawa? Ang kakulangan sa kalidad ng pangangalaga sa bata ay pumipigil sa libu-libo na bumalik sa trabaho. Ang Family Friendly Workplace na mga ulat sa rehiyon ay tumutulong sa mga employer sa Washington na matukoy ang mga paraan upang mapahusay ang pag-access sa pangangalaga ng bata, anuman ang kanilang badyet sa pagpapatakbo.

Ang nababasang dalawang-pahinang ulat ay nagpapakita ng naka-localize na data, kabilang ang:

  • Average na halaga ng pangangalaga sa bata
  • Epekto sa pananalapi sa mga employer mula sa pagliban
  • Porsiyento ng mga lokal na bata na may access sa de-kalidad na pangangalaga
  • Porsiyento ng mga pamilya sa iyong lugar na may parehong mga magulang na nagtatrabaho, at
  • Mga opsyong pambadyet para gawing Pampamilya ang iyong lugar ng trabaho, at higit pa.

 

Mga ulat ayon sa rehiyon:

Na-update ang mga ulat noong Hulyo 2024.

 

maliit na batang babae na nakangiti mula sa isang climbing dome structure