Pagsasama ng Katutubong Pag-aaral: Pakikipagtulungan sa Tanggapan ng Katutubong Edukasyon

Ang Washington STEM at ang Opisina ng Katutubong Edukasyon ay nagtutulungan upang isama ang katutubong pag-aaral sa mga programang nauugnay sa karera at maagang pag-aaral.

 

Staff ng Washington STEM, Kaliwa pakanan: Community Partner Fellow, Susan Hou, Program Officer para sa K-12 education, Tana Peterman, Chief Impact & Policy Officer, Jenée Myers Twitchell, at Direktor ng Central Puget Sound STEM network, Sabine Thomas.

Sa unang bahagi ng buwang ito sa Washington State Indian Education Association Conference sa Yakima, inimbitahan ang Washington STEM na magbahagi ng tungkol sa isang bagong partnership at mga aktibidad sa Office of Native Education (ONE). Ang Chief Impact & Policy Officer ng Washington STEM, si Jenée Myers Twitchell, at ang Senior Program Officer, si Tana Peterman, ay nagbahagi at natutunan kasama ng mga kalahok sa kumperensya tungkol sa mga pathway sa pag-aaral na konektado sa karera at mga pagkakataon sa pagpopondo sa pamamagitan ng Career Connect Washington initiative. Sila—kasama ang mga kasamahan sa Washington STEM na sina Susan Hou at Dr. Sabine Thomas, Direktor ng Central Puget Sound STEAM Network, na nakikipagtulungan din sa mga komunidad ng Duwamish at Coast Salish sa maagang pag-aaral—ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa pagbuo ng partnership na ito sa ONE sa nakalipas na 18 buwan at kung paano lumalawak ang partnership na ito sa mga programa sa maagang pag-aaral at pag-aaral na nauugnay sa karera sa high school at postsecondary na edukasyon.

Natututo rin ang Washington STEM mula sa ONE staff at pangunahing mga pinuno ng tribo tungkol sa mga isyung nauugnay sa kung paano natukoy ang mga estudyanteng American Indian at Alaskan Native sa paaralan, estado, at pederal na edukasyon at data ng mga resulta. Sa layuning iyon, ang mga kawani ng Washington STEM at ONE ay sumang-ayon na magtulungan sa isang teknikal na papel upang ibahagi nang mas malawak ang tungkol sa kung paano pinamunuan at itinaguyod ng mga tribong bansa, lalo na ang mga nasa loob ng Estado ng Washington at Pacific Northwest, para sa mga bagong paraan ng pagtrato sa data ng demograpiko ng mag-aaral. Ang isyung ito ng "Maximum Representation," ay tinutuklasan kung paano tumutugon ang mga proseso ng data sa makasaysayang maling pagkilala at hindi pagkakakilanlan ng mga mag-aaral na may kaugnayan sa tribo na maraming lahi o multi-etniko.

Nanonood ng presentation ang mga conference goers
Pinangunahan ni Dr. Sabine Thomas ang isang pagtatanghal.

Si Susan Hou, nagtapos na mag-aaral mula sa University of Washington at Community Partner Fellow sa Washington STEM, ay nagsabi, “Habang ang mga tribong bansa ay nananawagan at nagtatrabaho para sa Maximum Representation sa loob ng maraming taon, hindi sinagot ng mga non-tribal partner ang isyung ito. Umaasa kami na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng boses ng mga tribong bansa at paggamit ng Maximum Representation, ang mga pinuno at ahensya ng estado, mga mananaliksik, practitioner, pinuno ng edukasyon, at mga tagapamagitan ng mga tagasuporta ng data ay magagawang gamitin ang data ng mag-aaral sa mga paraan na pinakamahusay na naglilingkod sa mga mag-aaral at komunidad, na nagpaparangal sa soberanya ng tribo, at nag-aalaga sa katarungan.”