Innovation + Connection: Ang Kapangyarihan ng Aming STEM Networks

Pinagsasama-sama ng aming mga panrehiyong STEM Network ang mga tagapagturo, pinuno ng negosyo, propesyonal sa STEM, at pinuno ng komunidad upang bumuo ng tagumpay ng mag-aaral at ikonekta sila sa mga pagkakataon sa karera ng STEM sa kanilang mga komunidad.

Innovation + Connection: Ang Kapangyarihan ng Aming STEM Networks

Pinagsasama-sama ng aming mga panrehiyong STEM Network ang mga tagapagturo, pinuno ng negosyo, propesyonal sa STEM, at pinuno ng komunidad upang bumuo ng tagumpay ng mag-aaral at ikonekta sila sa mga pagkakataon sa karera ng STEM sa kanilang mga komunidad.
Galugarin ang Mga Programa sa Rehiyonal na Network + Epekto

Ang Washington STEM ay lumilikha at nagtataguyod ng network ng mga STEM partner na gumagamit at gumagamit ng STEM education best practices sa loob ng kanilang mga komunidad. Ang bawat Network ay kumakatawan sa isang natatanging rehiyon ng Washington, gayunpaman, lahat ng Network ay nagsusumikap na magbigay ng access sa pinakamahusay na STEM na edukasyon na posible.

Galugarin ang Mga Programa sa Rehiyonal na Network + Epekto

Ang Washington STEM ay lumilikha at nagtataguyod ng network ng mga STEM partner na gumagamit at gumagamit ng STEM education best practices sa loob ng kanilang mga komunidad. Ang bawat Network ay kumakatawan sa isang natatanging rehiyon ng Washington, gayunpaman, lahat ng Network ay nagsusumikap na magbigay ng access sa pinakamahusay na STEM na edukasyon na posible.

X@1x Nilikha gamit ang Sketch.
Ano ang ginagawa ng STEM Networks?

Pangunahing Lokal

Ang mga network ay binubuo ng mga STEM innovator, mga organisasyon at indibidwal na may pinakamalaking potensyal na magkaroon ng positibong epekto sa STEM na edukasyon.

Magbahagi ng mga ideya

Nakikipagtulungan ang mga network sa Washington STEM upang matukoy ang mga pokus na lugar, ang mga kritikal na lugar kung saan ang Washington STEM ay maaaring magkaroon ng pinakamalaking epekto sa buhay ng mga mag-aaral.

Pagyamanin ang Innovation

Tinutulungan ng mga network ang Washington STEM na suriin ang pinakamahuhusay na kagawian na nagbibigay-alam sa mga ulat ng STEM, pagbabago ng patakaran, at mga nasusukat na programa.
STEM IN ACTION
Epekto sa Pagmamaneho sa Buong Estado
"Ang STEM Networks ay mga pangunahing driver sa pagbuo ng mga lokal na solusyon sa STEM education sa kanilang mga komunidad. Sa pamamagitan ng shared learning at open dialogue, tinutulungan nila ang pag-scale ng mga breakthrough solution na nakikinabang sa lahat ng estudyante sa Washington."
2023 Washington STEM Rising Star Awards
Itinatampok ng Washington STEM Rising Star Awards ang mga kabataang babae na magiging susunod na henerasyon ng mga pinuno ng STEM. Umaasa kaming mabibigyang-inspirasyon nila ang lahat ng mga batang babae at kabataang babae na yakapin ang STEM at abutin ang mga bituin!
Buhay ng Data Bit: Paano Ibinabatid ng Data ang Patakaran sa Edukasyon
Dito sa Washington STEM, umaasa kami sa data na available sa publiko. Ngunit paano natin malalaman na sila ay maaasahan? Sa blog na ito, titingnan namin kung paano namin pinagmumulan at pinapatunayan ang data na ginamit sa aming mga ulat at dashboard.
"Bakit STEM?": Maria's Journey Through STEM Education
Sa ikalawang yugto ng ating "Bakit STEM?" serye ng blog, sundan si "Maria" sa kanyang paglalakbay mula preschool hanggang postsecondary.
"Bakit STEM?": Ang Kaso para sa Malakas na Edukasyon sa Agham at Matematika
Pagsapit ng 2030, wala pang kalahati ng mga bagong, entry-level na trabaho sa estado ng Washington ang magbabayad ng sahod ng pamilya. Sa mga trabahong ito ng pampamilyang sahod, 96% ay mangangailangan ng isang postecondary na kredensyal at 62% ay mangangailangan ng STEM literacy. Sa kabila ng tumataas na kalakaran sa mga trabaho sa STEM, ang edukasyon sa agham at matematika ay kulang sa mapagkukunan at hindi nabibigyan ng priyoridad sa estado ng Washington.
Matutulungan mo ang mga mag-aaral sa Washington na makakuha ng mahusay na edukasyon sa STEM.
Suportahan ang STEM