Modyul 1: Pagtitiyaga

Oras ng Kwento STEM / Tiyaga Magpatuloy sa “Module ng Pagtatanong”

1 module: Tiyaga

Tiyaga ay ang pagkilos ng pagpapanatili ng pagpupursige sa paggawa ng isang bagay sa kabila ng mga paghihirap o pagkaantala sa pagkamit ng tagumpay. Sa matematika, ang tiyaga ay isang kasanayan na nararanasan ng mga mathematician; sa pamamagitan ng pakikibaka sa mga konsepto, ideya, at problema, ang mga mathematician ay lumalaki at nagiging mas matalino at mas maparaan na mga solver ng problema.

Nakatuon ang Module ng Pagtitiyaga sa konsepto ng pagpupursige at tinutuklasan ang konseptong ito sa dalawang kuwento: Ang Pinakamalaking Bagay (Spires, 2013) at Tumalon si Jabari (Cornwall, 2017). Tumungo sa isa sa mga pahina ng aklat upang makapagsimula sa iyong Story Time STEM na basahin nang malakas.