Larawan para sa Tsewone Melaku Icon para sa Teknolohiya

Tsewone Melaku

Consultant sa Pamamahala sa Rehiyon ng King County
dating may Accenture
Nang marinig ni Tsewone ang tungkol sa Human Centered Design & Engineering mula sa isang Boeing engineer na nagsasalita sa isang event ng UW Making Connections, na-hook siya. Agad niyang inilipat ang kanyang major mula sa pre-Business patungo sa Human Center Design & Engineering. Sinimulan na ngayon ni Tsewone ang kanyang karera sa STEM bilang Management Consultant sa Accenture. Na-post noong Setyembre 2018.