Larawan para sa Menzer Pehlivan, PhD, PE Icon para sa Math

Menzer Pehlivan, PhD, PE

Geotechnical Earthquake Engineer sa Puget Sound Region
Jacobs
Sa panahon ng kanyang undergraduate na edukasyon, ang 1999 Izmit Earthquake ay tumama sa Turkey at alam ni Menzer Pehlivan na kailangan niyang tumulong na pigilan ang pinsalang dulot ng mga sakuna sa hinaharap. Pagkatapos mag-aral ng geotechnical earthquake engineering sa Ankara, Turkey at Austin, Texas, tinutulungan niya ngayon ang mga arkitekto at civil engineer na suriin ang kanilang mga disenyo para sa paghahanda sa lindol. Na-post noong Setyembre 2018.