Larawan para kay Margaret Arakawa Icon para sa Math

Margaret Arakawa

General Manager ng Marketing sa Puget Sound Region
microsoft
Si Margaret Arakawa ay nagtatrabaho sa Microsoft sa loob ng 18 taon at ngayon ay isang General Manager ng Marketing para sa mga device tulad ng Windows Surface. Isa rin siyang miyembro ng board sa First Tech Federal Credit Union, kung saan nagtatrabaho siya upang suportahan ang mga nagsisimula ng kanilang karera sa tech, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga tool sa pananalapi at kaalaman upang umunlad sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Na-post noong Setyembre 2018.