Larawan para sa Manshi Naik Icon para sa Engineering

Manshi Naik

Senior Systems Engineer sa Rehiyon ng King County
Blue Origin
Nang mabigla si Manshi Naik sa paglilibot sa isang pasilidad ng NASA, alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan para dalhin ang kanyang biomedical engineering background sa industriya ng aerospace. Ngayon, bilang Senior Systems Engineer sa Blue Origin, si Manshi ay bumuo ng mga pamamaraan para sa engineering rockets. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa Manshi sa panayam sa aming blog. Na-post noong Pebrero 2023.