Larawan para kay Kimberly Lawrence Icon para sa Engineering

Kimberly Lawrence

Water Engineer sa Rehiyon ng King County
Jacobs
Nakatuon si Kimberly sa mga proyektong nagbibigay ng malinis na inuming tubig para sa mga komunidad sa buong Puget Sound, mga proyekto ng wastewater na idinisenyo upang mabawasan ang epekto sa kapaligiran, pati na rin ang paglalapat ng kanyang kadalubhasaan sa paghahanda sa lindol para sa supply ng tubig ng Puget Sound. Si Kimberly ay orihinal na mula sa Barbados at Dominica, dalawang maliliit na isla sa Caribbean, at sinabing ang natural na kagandahan ng mga isla ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang ituloy ang STEM. Matuto pa tungkol kay Kimberly sa kanya Q&A blog. Na-post noong Pebrero 2020.