Larawan para kay Jenée Myers Twitchell, PhD Icon para sa Math

Jenée Myers Twitchell, PhD

Punong Opisyal ng Epekto at Patakaran
Washington STEM
Si Jenée Myers Twitchell ay lumaki sa Yakima at siya ang unang tao sa kanyang pamilya na pumasok sa kolehiyo. Nang makarating siya sa UW siya at ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay lumikha ng isang kurikulum upang malutas ang mga problema sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa sistema ng edukasyon. Ngayon, ang curriculum na iyon ay kilala bilang Dream Project. Sa Washington STEM ginagamit niya ang mga kasanayan sa pagsusuri ng data na natutunan niya sa Dream Project upang subaybayan ang pag-unlad ng mga hakbangin ng Washington STEM. Na-post noong Setyembre 2018.