Larawan para kay Emily Sackmann Icon para sa Math

Emily Sackmann

Structural Engineer sa Spokane Region
Mga Engineer ng Coffman
Nagustuhan ni Emily ang pagiging malikhain noong high school. Nang iminungkahi ng kanyang mga guro at pamilya na isaalang-alang niya ang pag-aaral ng engineering, nag-alinlangan siya. Ngayon, nakikipagtulungan siya sa Coffman Engineers upang malutas ang mga problema sa istruktura sa loob ng mga hadlang ng mga code at pangangailangan ng kliyente. Nalaman niya na ang kanyang malikhaing paglutas ng problema ay ang susi sa tagumpay sa anumang propesyon ng STEM. Na-post noong Setyembre 2018.