Larawan para kay Elizabeth Vela Stephens Icon para sa Engineering

Elizabeth Vela Stephens

Materials Science Engineer sa Mid-Columbia Region
Pacific Northwest National Laboratory
Si Elizabeth ay isang materials science engineer sa Pacific Northwest National Laboratory. Nagsusumikap siya sa paggalugad at paglikha ng lahat ng uri ng iba't ibang materyales na maaaring makatulong sa paglaban sa pagbabago ng klima. Determinado si Elizabeth na tumulong sa paglutas ng ilan sa mga pinakamalaking problema sa mundo. Na-post noong Setyembre 2018.