Larawan para kay Celestina Barbosa-Leiker Icon para sa Agham

Celestina Barbosa-Leiker

Sikologo at Mananaliksik sa Rehiyon ng Spokane
Washington State University
Si Celestina Barbosa-Leiker ay isang researcher, psychologist, at Executive Vice Chancellor para sa Research and Administration sa Washington State University Health Sciences Spokane. Tinutuklasan ng kanyang pananaliksik ang mga sikolohikal na karanasan ng mga taong may mga karamdaman sa paggamit ng sangkap. Sa tulong niya, ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay natututo ng mas mabuting mga paraan upang pangalagaan ang mga taong negatibong apektado ng paggamit ng droga. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol kay Celestina sa panayam sa aming Blog. Na-post noong Marso 2022.