Larawan para kay Astrid Suchy-Dicey Icon para sa Agham

Astrid Suchy-Dicey

Epidemiologist sa Rehiyon ng King County
Washington State University
Bilang isang epidemiologist, pinag-aaralan ni Astrid ang kalusugan at sakit sa buong populasyon. Sa maraming paraan, ito ay tulad ng pagiging isang manggagamot ngunit sa halip na tumuon sa isang tao sa isang pagkakataon, tinitingnan niya ang malalaking grupo ng mga tao nang sabay-sabay. Nakasentro ang espesyalidad ni Astrid sa mga pangmatagalang sakit na nakakaapekto sa puso, bato, at utak, lahat ng sakit na nauugnay sa dugo. Kamakailan, nakatuon siya sa pag-aaral nang higit pa tungkol sa kung paano nagbabago ang kalusugan ng ating utak sa mahabang panahon. Matuto pa tungkol kay Astrid sa kanya Q&A blog. Na-post noong Marso 2020.