Mga Ulat at Pinagkukunan

Tumalon sa: Ulat  |  Dashboard  |  Mga Playbook at Toolkit | archive

 

REPORTS

Maximum Representation: Isang tawag para sa inclusive data reporting

Nakiisa ang Washington STEM sa mga dalubhasa sa edukasyon ng Katutubo mula sa buong estado upang maunawaan ang mga potensyal na epekto ng Maximum Representation, isang hanay ng mga patakaran at kasanayan upang ganap na kumatawan sa mga multiracial/multiethnic na mga mag-aaral sa mga set ng data at lutasin ang mga magkakaugnay na problema ng mga kulang sa bilang na Katutubong mga mag-aaral at kulang sa pondong Katutubong edukasyon.

 

HIGH SCHOOL TO POSTSECONDARY

Ang Washington STEM ay nakipagsanib-puwersa sa mga kawani, mag-aaral, at pamilya upang tumulong na matukoy ang mga hadlang at pagkakataon sa mga suporta sa pagiging handa sa kolehiyo at karera — tulad ng dalawahang kredito, tulong pinansyal, at higit pa. Basahin ang aming bagong ulat sa High School hanggang Postsecondary para matuto pa.

 

ESTADO NG MGA BATA

Ang serye ng ulat ng State of the Children noong 2023, na binuo sa pakikipagtulungan sa Washington Communities for Children, ay nagbibigay-liwanag sa mga pagkakaiba sa maagang pag-aaral — kapwa para sa mga pamilyang naghahanap ng pangangalaga sa bata at sa manggagawang nagbibigay ng pangangalagang iyon. Ang data at mga kuwento sa mga ulat na ito ay pinagsama-sama hindi lamang upang makuha ang kasalukuyang kalagayan ng pangangalaga ng bata sa Washington, ngunit upang matulungan din kaming makita ang mas pantay na mga sistema ng maagang pag-aaral. Ang konteksto para sa mga sumusunod na ulat ay matatagpuan sa Pahina ng Maagang Pag-aaral.

2023 Mga Ulat:

Family Friendly Workplace na mga ulat sa rehiyon:

Mga Pinagmulan at Sipi:

Naka-archive ang mga naunang STEM by the Numbers and State of the Children na mga ulat sa rehiyon dito.

 

CROSS SECTOR COMPUTER SCIENCE STRATEGIC PLAN AND REPORT

Ang Cross Sector Computer Science Strategic Plan and Report, na binuo sa pakikipagtulungan sa Washington Technology Industry Association, ay nagbabalangkas sa patakaran, pagpapatupad, at mga layunin sa pagpapaunlad ng tagapagturo para sa pagpapalakas ng edukasyon sa computer science sa buong estado. Ang ulat na ito ay nilikha nang may pag-unawa na ang pag-access sa edukasyon sa computer science ay kritikal para sa pagpapalago ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng pakikisangkot at pagsuporta sa lokal na talento at ito ay susi sa pagsasara ng malawak na mga kakulangan sa kita.

 

MGA DASHBOARD

MGA INTERACTIVE DATA DASHBOARD

 

MGA PLAYBOO AT TOOLKIT

MGA RESOURCES NG CAREER PATHWAYS

 

MAAGANG STEM RESOURCES

 

K-12 EDUCATION RESOURCES