Mga Tuntunin ng Paggamit

Mga Tuntunin ng Paggamit

Pinapatakbo ng Washington STEM (“kami” o “kami”) ang website ng Washington STEM (ang “Site”). Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit sa Site na ito, sumasang-ayon ka sa bawat isa sa mga tuntunin at kundisyon na itinakda dito (“Mga Tuntunin ng Paggamit”). Ang mga karagdagang tuntunin at kundisyon na naaangkop sa mga partikular na bahagi ng Site na ito o sa partikular na nilalaman o mga transaksyon ay nai-post din sa mga partikular na bahagi ng Site at, kasama ng aming Patakaran sa Privacy at Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, namamahala sa iyong paggamit ng mga lugar, nilalaman o mga transaksyong iyon. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, kasama ng mga naaangkop na karagdagang tuntunin at kundisyon, ay tinutukoy bilang "Kasunduan" na ito.

Inilalaan ng Washington STEM ang karapatang baguhin ang Kasunduang ito anumang oras nang hindi nagbibigay sa iyo ng paunang abiso. Ang iyong paggamit ng Site kasunod ng anumang naturang pagbabago ay bumubuo sa iyong kasunduan na sundin at itali ng Kasunduan bilang binago. Ang huling petsa na binago ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay nakasaad sa ibaba.

Maaari mong gamitin ang Site, at ang impormasyon, mga sinulat, mga larawan at/o iba pang mga gawa na iyong nakikita, naririnig o kung hindi man ay nararanasan sa Site (isa o sama-sama, ang “Nilalaman”) para lamang sa iyong hindi pangkomersyal, personal na layunin at/ o upang malaman ang tungkol sa Washington STEM. Walang karapatan, pamagat o interes sa anumang Nilalaman ang inilipat sa iyo, maging bilang resulta ng pag-download ng naturang Nilalaman o kung hindi man. Inilalaan ng Washington STEM ang kumpletong titulo at buong karapatan sa intelektwal na ari-arian sa lahat ng Nilalaman. Maliban kung hayagang pinahintulutan ng Kasunduang ito, hindi mo maaaring gamitin, baguhin, kopyahin, ipamahagi, ipadala, o kunin ang isa pang gawa mula sa anumang Nilalaman na nakuha mula sa Site, maliban kung hayagang pinahihintulutan ng Mga Tuntunin ng Paggamit.

Ang Site at ang Nilalaman ay protektado ng US at/o mga dayuhang batas sa copyright, at nabibilang sa Washington STEM o mga kasosyo nito, kaakibat, kontribyutor o mga ikatlong partido. Ang mga copyright sa Nilalaman ay pagmamay-ari ng Washington STEM o iba pang mga may-ari ng copyright na pinahintulutan ang kanilang paggamit sa Site. Maaari kang mag-download at mag-print muli ng Nilalaman para sa hindi pangkomersyal, hindi pampubliko, personal na paggamit lamang. (Kung bina-browse mo ang Site na ito bilang isang empleyado o miyembro ng anumang negosyo o organisasyon, maaari kang mag-download at mag-print muli ng Nilalaman para lamang sa mga layuning pang-edukasyon o iba pang hindi pangkomersyal sa loob ng iyong negosyo o organisasyon, maliban kung pinahihintulutan ng Washington STEM halimbawa sa ilang partikular na mga lugar na pinaghihigpitan ng password ng Site). Hindi mo maaaring manipulahin o baguhin sa anumang paraan ang mga imahe o iba pang Nilalaman sa Site. Kung naniniwala ka na ang iyong gawa ay kinopya sa paraang bumubuo ng paglabag sa copyright, mangyaring sundin ang aming Paunawa at Pamamaraan para sa Paggawa ng Mga Claim ng Paglabag sa Copyright, sa ibaba.

Ipinagbabawal kang gumamit ng alinman sa mga marka o logo na lumalabas sa buong Site nang walang pahintulot mula sa may-ari ng trademark, maliban kung pinahihintulutan ng naaangkop na batas.

Ang mga link sa Site sa mga third party na website o impormasyon ay ibinibigay lamang bilang isang kaginhawahan sa iyo. Kung gagamitin mo ang mga link na ito, aalis ka sa Site. Ang nasabing mga link ay hindi bumubuo o nagpapahiwatig ng pag-endorso, pag-sponsor, o rekomendasyon ng Washington STEM ng ikatlong partido, ang third-party na website, o ang impormasyong nakapaloob dito. Ang Washington STEM ay hindi mananagot para sa pagkakaroon ng anumang naturang mga website. Ang Washington STEM ay hindi mananagot o mananagot para sa anumang naturang website o sa nilalaman nito. Kung gagamitin mo ang mga link sa mga website ng Washington STEM affiliate o service provider, aalis ka sa Site, at sasailalim sa mga tuntunin ng paggamit at patakaran sa privacy na naaangkop sa mga website na iyon.

Ang Washington STEM ay hindi maaaring at hindi ginagarantiya o ginagarantiyahan na ang mga file na magagamit para sa pag-download sa pamamagitan ng Site ay magiging walang impeksyon ng software virus o iba pang nakakapinsalang computer code, mga file o program. Ang Site at Nilalaman ay ibinibigay AS IS, MAY LAHAT NG MGA FAULTY at AS AVAILABLE. Ang Washington STEM na mga supplier nito ay hindi gumagawa ng mga representasyon, warranty o kundisyon, ipinahayag, ipinahiwatig o ayon sa batas, kabilang ang walang limitasyon, ang mga ipinahiwatig na garantiya ng kakayahang maikalakal, kalidad na maipagbibili, angkop para sa isang partikular na layunin o hindi paglabag. (Maaaring mayroon kang karagdagang mga karapatan ng consumer sa ilalim ng iyong mga lokal na batas na hindi mababago ng Mga Tuntuning ito.)

Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na personal kang responsable para sa iyong pag-uugali sa Site. Sumasang-ayon kang magbayad ng danyos, ipagtanggol at panatilihing hindi nakakapinsala ang Washington STEM, nito, mga kaakibat na kumpanya, joint venturer, kasosyo sa negosyo, tagapaglisensya, empleyado, ahente, at anumang third-party na nagbibigay ng impormasyon sa Site mula sa at laban sa lahat ng paghahabol, pagkalugi, gastos, pinsala. at mga gastos (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, direkta, hindi sinasadya, kinahinatnan, kapuri-puri at hindi direktang pinsala), at mga makatwirang bayad sa abogado, na nagreresulta mula o nagmumula sa iyong paggamit, maling paggamit, o kawalan ng kakayahang gamitin ang Site o ang Nilalaman, o anumang paglabag mo sa Kasunduang ito.

Sumasang-ayon kang gamitin ang Site para lamang sa mga layuning ayon sa batas. Sumasang-ayon ka na huwag gumawa ng anumang aksyon na maaaring ikompromiso ang seguridad ng Site, gawing hindi naa-access ang Site sa iba o kung hindi man ay magdulot ng pinsala sa Site o sa Nilalaman. Sumasang-ayon ka na huwag magdagdag, magbawas, o kung hindi man ay baguhin ang Nilalaman, o subukang i-access ang anumang Nilalaman na hindi para sa iyo. Sumasang-ayon ka na huwag gamitin ang Site sa anumang paraan na maaaring makagambala sa mga karapatan ng mga ikatlong partido.

Kung magbibigay ka ng anumang nilalaman sa Site, binibigyan mo ang Washington STEM ng isang di-eksklusibo, walang royalty, walang hanggan, hindi mababawi, at ganap na sublicensable na karapatang gumamit, magparami, magbago, mag-adapt, mag-publish, magsalin, lumikha ng mga hinangong gawa mula sa, ipamahagi, at ipakita. na nilalaman sa buong mundo sa anumang media, at ang karapatang gamitin at ipakita ang pangalan na iyong isinumite kaugnay ng naturang nilalaman. Sa pamamagitan ng pag-post ng nilalaman, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na pagmamay-ari mo o kung hindi man ay kontrolin ang lahat ng mga karapatan sa nilalaman na iyong nai-post; na ang nilalaman ay tumpak; na ang paggamit ng content na ibinibigay mo ay hindi lumalabag sa patakarang ito at hindi magdudulot ng pinsala sa sinumang tao o entity.

Paunawa at Pamamaraan para sa Paghahabol ng Paglabag sa Copyright
Kung naniniwala ka na ang iyong gawa ay kinopya sa aming Site sa paraang bumubuo ng paglabag sa copyright, mangyaring ibigay sa aming ahente ng copyright ang sumusunod na impormasyon, nang nakasulat:
• Isang paglalarawan ng naka-copyright na gawa na inaangkin mo ay nilabag;
• Isang paglalarawan kung saan matatagpuan ang materyal na iyong sinasabing lumalabag sa Site;
• Ang iyong address, numero ng telepono, at e-mail address;
• Isang pahayag mo na mayroon kang mabuting pananampalataya na ang pinagtatalunang paggamit ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas;
• Isang pahayag mo, na ginawa sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na ang impormasyon sa itaas sa iyong paunawa ay tumpak at ikaw ang may-ari ng copyright o awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright.; at
• Isang electronic o pisikal na pirma ng taong awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng interes sa copyright.

Ang aming Copyright Agent para sa paunawa ng mga paghahabol ng paglabag sa copyright sa site nito ay maaaring maabot tulad ng sumusunod:

Washington STEM
210 S. Hudson Street
Seattle, WA 98134
206-658-4320