Isang Pahayag mula sa Washington STEM

Sa paghimok ni Pangulong Trump, ang mga marahas na insureksyonista ay lumusob sa Kapitolyo upang guluhin ang sertipikasyon ng ating nahalal na 46.th Presidente. Ito ay isang malinaw na pagtatangka na pahinain ang demokrasya ng ating bansa at ang kalooban ng mga mamamayan nito.

Ang mga opisyal ng halalan sa parehong partido, gayundin ang mga korte ng estado at pederal sa higit sa 60 kaso, ay nagpasiya na ang resulta ay walang pagdududa. Si Joe Biden ang susunod nating Pangulo, at dapat pakinggan ng Kongreso ang boses ng mamamayang Amerikano.

Milyun-milyon ang nagdurusa sa kamay ng COVID na maraming saksi sa pamilyang namamatay, nawalan ng trabaho ang mga mahal sa buhay, at nagugutom ang mga bata. Si Pangulong Trump at ang mga sumuporta sa kanya sa pagsiklab ng poot at pagkakahati, pasanin ang pasanin ng patuloy na trahedyang ito at kailangang ihinto ang karahasan ngayon at panagutin ang kanilang mga aksyon.

Kinondena ng Washington STEM ang pagkilos na ito at kinikilala si Joe Biden bilang susunod nating Pangulo.