Pampinansya

 

Donor Bill of Rights

Sumusunod kami sa mga pamantayang etikal—gumagamit ng mga pahayag ng AFP—bilang isang paraan upang ipaalam kung paano namin ginagawa ang aming trabaho sa labas ng mundo. Para sa karagdagang impormasyon, pakisuri ang mga sumusunod na mapagkukunan, na ibinahagi nang may pahintulot mula sa AFP.


Matutulungan mo ang mga mag-aaral sa Washington na makakuha ng mahusay na edukasyon sa STEM.
Suportahan ang STEM