Pampinansya

ANG TRANSPARENCY SA PANANALAPI AY SUSI SA MATAGUMPAY NA PAGTULUNGAN AT SA PAGBUO NG MGA PANG-MATAGAL NA RELASYON

2021 Ulat2020 Ulat2019 Taunang UlatNakaraang mga Taon:

2018 Taunang Ulat2018 Audit2018 Form 990
2017 Taunang Ulat2017 Audit2017 Form 990
 

 

Donor Bill of Rights

Sumusunod kami sa mga pamantayang etikal—gumagamit ng mga pahayag ng AFP—bilang isang paraan upang ipaalam kung paano namin ginagawa ang aming trabaho sa labas ng mundo. Para sa karagdagang impormasyon, pakisuri ang mga sumusunod na mapagkukunan, na ibinahagi nang may pahintulot mula sa AFP.


Matutulungan mo ang mga mag-aaral sa Washington na makakuha ng mahusay na edukasyon sa STEM.
Suportahan ang STEM