State of the Children Dashboard

Ang dashboard ng State of the Children ay nagpapakita ng 2022 na data sa mga demograpiko, wika, gastos sa pangangalaga, at mga pagkakaiba sa sahod mula sa lahat ng rehiyon sa buong estado. Ang dashboard na ito ay umaakma sa mga panrehiyong ulat na magagamit para sa pag-download sa kanan.

Ang dashboard na ito ay na-optimize para sa desktop/laptop environment. Maaari mo ring tingnan ang dashboard na ito sa pamamagitan ng pag-click sa icon na full screen sa kanang ibaba ng dashboard.

State of the Children: Early Learning & Care kasama ang isang batang babae na nakangiti sa isang climbing dome Family Friendly Workplace at maliit na batang lalaki na nakangiti sa camera