MGA PAG-AARAL NG KASO: PAANO TAYO GUMAGAWA

MGA PAG-AARAL NG KASO: PAANO TAYO GUMAGAWA

DCYF_hero

Mga dashboard ng Maagang Pag-aaral

Mga dashboard ng Maagang Pag-aaral

Ipinakita ng pananaliksik na ang pag-access sa maagang pangangalaga at edukasyon ay may malaking impluwensya sa isang mag-aaral…
Naglalaro ng Blocks

Ang State of the Children Reports & Data Dashboard

Ang State of the Children Reports & Data Dashboard

Ang inisyatiba ng Early Learning ng Washington STEM ay inilunsad noong 2018 upang suportahan ang aming gawain sa K-12 at Career Pathways,…
297_Royal_City_WaSTEM_web

High School hanggang Postsecondary Collaborative

High School hanggang Postsecondary Collaborative

Noong 2019, isang tagapayo sa pagiging handa sa kolehiyo at karera sa isang mataas na paaralan sa Eastern Washington ay nagkaroon ng…
_136_Royal_City_WaSTEM_Jenny-Jimenez

Framework ng Career Pathways

Framework ng Career Pathways

Ang mga karera ng STEM ay sagana sa bawat rehiyon ng ating estado ngunit sa kasaysayan, mga estudyante sa kanayunan, mga estudyante ng kulay,...