โมดูล 1: ความเพียร

เรื่องเวลา STEM / ความเพียร ดำเนินการต่อไปยัง “โมดูลคำถาม”

โมดูล 1: ความเพียร

ความเพียร คือ การคงไว้ซึ่งความพากเพียรในการทำบางสิ่ง แม้จะยากลำบากหรือล่าช้าในการบรรลุความสำเร็จ ในวิชาคณิตศาสตร์ ความพากเพียรคือการปฏิบัติที่นักคณิตศาสตร์ประสบ โดยการดิ้นรนกับแนวคิด ความคิด และปัญหา นักคณิตศาสตร์เติบโตและกลายเป็นนักแก้ปัญหาที่ฉลาดขึ้นและมีไหวพริบมากขึ้น

โมดูลความเพียรมุ่งเน้นไปที่แนวคิดเรื่องความเพียรและสำรวจแนวคิดนี้ในสองเรื่อง: สิ่งประเสริฐที่สุด (สไปร์, 2013) และ จาบารี จัมส์ (คอร์นวอลล์ 2017). ไปที่หน้าหนังสือหน้าใดหน้าหนึ่งเพื่อเริ่มต้นการอ่านออกเสียง Story Time STEM ของคุณ