รูปภาพสำหรับ Lisa Jackson ไอคอนวิทยาศาสตร์

ลิซ่าแจ็คสัน

นักระบาดวิทยาและนักวิจัย
สถาบันวิจัยสุขภาพ Kaiser Permanente Washington
Lisa Jackson เป็นแพทย์ นักระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ และผู้ตรวจสอบอาวุโสที่สถาบันวิจัยสุขภาพ Kaiser Permanente Washington เธอทำงานร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นผู้นำในการทดลองวัคซีนทางคลินิก คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลิซ่าใน สัมภาษณ์บน Blog ของเรา. โพสต์เมื่อ มีนาคม 2022