รูปภาพสำหรับทาทัมพาร์สลีย์ ไอคอนสำหรับวิศวกรรม

ทาทัม พาร์สลีย์

ช่างเชื่อมในภาคตะวันตกเฉียงใต้
วิทยาลัยคลาร์ก
หลังจากจบมัธยมปลาย Tatum Parsley ได้เข้าเรียนหลักสูตรการเชื่อมและเริ่มอาชีพในอุตสาหกรรมนี้เป็นเวลา 17 ปี ปัจจุบันเธอเป็นครูเทคนิคการเชื่อมที่วิทยาลัยคลาร์ก อ่านบทสัมภาษณ์ของทาทั่ม เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2024