รูปภาพสำหรับดาลิลา ปาเรเดส ไอคอนวิทยาศาสตร์

ดาลิลา ปาเรเดส

รองคณบดีบริหาร STEM ในเขต King County
วิทยาลัยชุมชนชายฝั่ง
ในฐานะรุ่นพี่วิทยาลัย อาจารย์ Dalila Paredes ได้รับคำสั่งให้หยุดชั้นเรียนชีวเคมีหลังจากสอบไม่ผ่าน ความยืดหยุ่นของเธอทำให้เธอได้ A ในชั้นเรียน และได้เข้าเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปัจจุบัน ในฐานะคณบดีบริหารของ STEM ที่ Shoreline Community College เธอกำลังช่วยให้นักเรียนนำทางไปสู่เส้นทางอาชีพที่ประสบความสำเร็จ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดาลิลา ในการสัมภาษณ์ของเธอในบล็อกของเรา เผยแพร่เมื่อ พฤษภาคม 2024