รูปภาพสำหรับ Dr. Irene Cruite, MD ไอคอนวิทยาศาสตร์

Dr. Irene Cruite, แพทยศาสตรบัณฑิต

หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในเขตสโปแคน
การถ่ายภาพภายในประเทศ
Dr. Cruite เกิดและเติบโตในเคนยา เธออยากเป็นหมอตั้งแต่เธอยังเด็ก ตอนนี้เธอประกอบวิชาชีพรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในสาขารังสีวิทยา ผู้ป่วยของเธอถ่ายภาพร่างกายเพื่อแสดงอาการเจ็บป่วย ในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผู้ป่วยของเธอได้รับการฉีดรังสีหรือรับประทานยาเม็ดรังสีที่ส่องให้เห็นความเจ็บป่วย เธอใช้เวลาทั้งวันไปกับการดูภาพการส่องสว่างเหล่านี้ และให้คำแนะนำกับแพทย์และแพทย์เพื่อช่วยหาความผิดปกติในผู้ป่วย โพสต์ในเดือนตุลาคม 2018