Imazhi për Tina Asiimwe Ikona për shkencën

Tina Asiimwe

Menaxher i Qendrës Mjekësore në Rajonin Puget Sound
Kaiser Permanente
Pasi kishte pasur një përvojë të keqe me një mjek si fëmijë, Tina Asiimwe donte të shkonte në kujdesin shëndetësor dhe t'u jepte të tjerëve kujdesin që nuk e merrte vetë. Tani, Tina mbikëqyr të gjitha operacionet klinike nga vizita e pacientëve deri te sigurimi i kujdesit cilësor për të gjithë pacientët e klinikës. E gjithë puna e saj e palodhur ka dhënë rezultat: përmes udhëheqjes së saj klinika ka pasur përmirësimin më të lartë në kujdesin cilësor dhe regjistrimin midis të gjitha klinikave Kaiser Permanente në 2017. Postuar në shtator 2018.