Imazhi për Elona Trogub Ikona për shkencën

Elona Trogub

Bashkëthemelues dhe bashkëpronar në Rajonin Jugperëndimor
Gjelbërt e Grykës
Si bashkëthemeluese dhe bashkëpronare e Gorge Greens, Elona Trogub prodhon mikrogjelbërime me energji të krijuar nga mbetjet e drurit. Nëpërmjet përfshirjes së saj në projektin më të madh Wind River, ajo po zhvillon një sistem ushqimor që shpërndahet në energji. Mund të mësoni më shumë rreth Elonës në intervistë në blogun tonë. Postuar tetor 2022.