Imazhi për Joyce Elauria Ikona për Inxhinieri

Joyce Elauria

Inxhinier sigurie në rajonin e King County
Okta
Si inxhinier sigurie për Okta, Joyce Elauria monitoron softuerin për dobësitë e sigurisë dhe korrigjon problemet kur ato gjenden. Puna e saj ndihmon për të mbajtur mjediset tona dixhitale të sigurta dhe të sigurta. Mund të mësoni më shumë rreth Joyce në intervistë në blogun tonë. Postuar në gusht 2022.