Inovacioni + Lidhja: Fuqia e Rrjeteve tona STEM

Rrjetet tona rajonale STEM bashkojnë edukatorët, drejtuesit e biznesit, profesionistët e STEM dhe drejtuesit e komunitetit për të ndërtuar suksesin e studentëve dhe për t'i lidhur ata me mundësitë e karrierës STEM në komunitetet e tyre.

Inovacioni + Lidhja: Fuqia e Rrjeteve tona STEM

Rrjetet tona rajonale STEM bashkojnë edukatorët, drejtuesit e biznesit, profesionistët e STEM dhe drejtuesit e komunitetit për të ndërtuar suksesin e studentëve dhe për t'i lidhur ata me mundësitë e karrierës STEM në komunitetet e tyre.
Eksploroni Programet e Rrjetit Rajonal + Ndikimi

Washington STEM krijon dhe nxit një rrjet partnerësh STEM që përdorin dhe përdorin praktikat më të mira të edukimit STEM brenda komuniteteve të tyre. Çdo Rrjet përfaqëson një rajon unik të Uashingtonit, megjithatë, të gjitha Rrjetet përpiqen të ofrojnë akses në edukimin më të mirë STEM të mundshëm.

Eksploroni Programet e Rrjetit Rajonal + Ndikimi

Washington STEM krijon dhe nxit një rrjet partnerësh STEM që përdorin dhe përdorin praktikat më të mira të edukimit STEM brenda komuniteteve të tyre. Çdo Rrjet përfaqëson një rajon unik të Uashingtonit, megjithatë, të gjitha Rrjetet përpiqen të ofrojnë akses në edukimin më të mirë STEM të mundshëm.

X@1x Krijuar me Skicë.
Çfarë bëjnë Rrjetet STEM?

Udhëheq në vend

Rrjetet përbëhen nga novatorë STEM, ato organizata dhe individë me potencialin më të madh për të bërë një ndikim pozitiv në edukimin STEM.

Ndani idetë

Rrjetet punojnë me Washington STEM për të përcaktuar zonat e fokusit, ato pika kritike ku Washington STEM mund të ketë ndikimin më të madh në jetën e studentëve.

Nxitja e Inovacionit

Rrjetet ndihmojnë Washington STEM të vlerësojë praktikat më të mira që informojnë raportet STEM, ndryshimin e politikave dhe programet e shkallëzueshme.
Rrjedhin NË VEPRIM
Ndikimi lëvizës në të gjithë shtetin
"Rrjetet STEM janë shtytësit kryesorë në zhvillimin e zgjidhjeve lokale për edukimin STEM në komunitetet e tyre. Nëpërmjet mësimit të përbashkët dhe dialogut të hapur, ato ndihmojnë në shkallëzimin e zgjidhjeve të reja që përfitojnë të gjithë studentët në Uashington."
TREGIME RREGULLE Shiko të gjitha tregimet
2023 Washington STEM Rising Star Awards
Çmimet e Uashingtonit STEM Rising Star nxjerrin në pah gratë e reja që do të bëhen gjenerata e ardhshme e udhëheqësve STEM. Shpresojmë që ato të frymëzojnë të gjitha vajzat dhe të rejat që të përqafojnë STEM dhe të arrijnë yjet!
Jeta e bitit të të dhënave: Si të dhënat informojnë politikën arsimore
Këtu në Washington STEM, ne mbështetemi në të dhënat që janë të disponueshme publikisht. Por si e dimë se ato janë të besueshme? Në këtë blog, ne do të shohim se si i burimojmë dhe vërtetojmë të dhënat e përdorura në raportet dhe panelet tona.
"Pse STEM?": Udhëtimi i Marias përmes edukimit STEM
Në këtë këst të dytë tonë "Pse STEM?" seri blogje, ndiqni "Maria" në rrugëtimin e saj nga parashkollori në atë pas të mesëm.
“Pse STEM?”: Rasti për një edukim të fortë shkencor dhe matematikor
Deri në vitin 2030, më pak se gjysma e vendeve të reja të punës në nivel fillestar në shtetin e Uashingtonit do të paguajnë një pagë familjare. Nga këto punë me pagë familjare, 96% do të kërkojnë një kredenciale pas-sekondare dhe 62% do të kërkojnë arsimim STEM. Pavarësisht tendencës rritëse në vendet e punës STEM, arsimi në shkencë dhe matematikë ka mungesë të burimeve dhe pa prioritet në shtetin e Uashingtonit.
Ju mund t'i ndihmoni studentët e Uashingtonit të marrin një edukim të shkëlqyer STEM.
Mbështet STEM