Bëhuni një kampion STEM

Dhurimi juaj bujar i përsëritur do të sigurojë fonde të pakufizuara për Washington STEM për të nxitur ndryshimin dhe për të ofruar baste të mëdha.

Bëhuni një kampion STEM

Dhurimi juaj bujar i përsëritur do të sigurojë fonde të pakufizuara për Washington STEM për të nxitur ndryshimin dhe për të ofruar baste të mëdha.

Ne e dimë se ndryshimi i sistemeve kërkon një qasje strategjike afatgjatë dhe donatorët tanë mujorë janë partnerë kryesorë për të siguruar që të gjithë studentët të kenë akses në arsim që do t'i përgatisë ata për karrierën e së ardhmes.

Dhurata juaj e përsëritur:

  • Ndihmon në uljen e kostove të përgjithshme
  • Krijon stabilitet në financimin tonë
  • Lejon Washington STEM të planifikojë më me guxim dhe më tej në të ardhmen

Ne jemi një organizatë jofitimprurëse 501(c)(3), me emër ligjor Washington STEM Center, (EIN #27-2133169) dhe donacioni juaj është i zbritshëm nga taksat siç lejohet me ligj.