Hero i Grave STEM

Gratë e shquara në STEM

Projekti i Grave të Shquara në STEM shfaq shumëllojshmërinë e gjerë të karrierave dhe rrugëve STEM në Uashington. Gratë e paraqitura në këto profile përfaqësojnë një gamë të larmishme talentesh, kreativiteti dhe mundësish në STEM. Ne besojmë se përmes tregimeve të grave të jashtëzakonshme të theksuara këtu, të gjithë studentët mund të shohin një të ardhme në STEM. Ne ju inkurajojmë të eksploroni, mësoni dhe zgjeroni idenë tuaj për atë që është e mundur në STEM.

Për informacion më të detajuar mbi karrierat, kredencialet dhe mundësitë në STEM në Uashington, vizitoni faqen tonë Paneli i të dhënave të tregut të punës.

Hero i Grave STEM
Ju mund të hapni dyert për vajzat dhe të rejat në STEM!
Mbështet STEM