Financat

 

Donatori i të Drejtave

Ne i përmbahemi standardeve etike - përdorim deklaratat e AFP-së - si një mënyrë për të komunikuar se si e bëjmë punën tonë me botën e jashtme. Për më shumë informacion, ju lutemi rishikoni burimet e mëposhtme, të ndara me leje nga AFP.


Ju mund t'i ndihmoni studentët e Uashingtonit të marrin një edukim të shkëlqyer STEM.
Mbështet STEM