Raporty i zasoby

Skocz do: Raporty  |  Pulpity  |  Poradniki i zestawy narzędzi | Archiwum

 

RAPORTY

Maksymalna reprezentacja: wezwanie do włączającego raportowania danych

Washington STEM połączył siły z ekspertami ds. edukacji rdzennej ludności z całego stanu, aby zrozumieć potencjalny wpływ maksymalnej reprezentacji, zestawu zasad i praktyk mających na celu pełną reprezentację uczniów wielorasowych/wieloetnicznych w zbiorach danych i rozwiązanie powiązanych problemów niedostatecznie liczonych uczniów rodzimych i niedofinansowanej edukacji rodzimej.

 

OD SZKOŁY ŚREDNIEJ DO ŚREDNIOWIECZNEJ

Washington STEM połączył siły z pracownikami, studentami i rodzinami, aby pomóc zidentyfikować bariery i możliwości wsparcia gotowości na studia i do kariery — takie jak podwójne kredyty, pomoc finansowa i inne. Przeczytaj nasz nowy raport od szkoły średniej do szkoły policealnej, aby dowiedzieć się więcej.

 

STAN DZIECI

Seria raportów o stanie dzieci z 2023 r., opracowana we współpracy z Washington Communities for Children, rzuca światło na dysproporcje we wczesnym nauczaniu — zarówno dla rodzin poszukujących opieki nad dziećmi, jak i siły roboczej zapewniającej tę opiekę. Dane i historie zawarte w tych raportach zostały zebrane nie tylko po to, aby uchwycić obecny stan opieki nad dziećmi w Waszyngtonie, ale także po to, aby pomóc nam wyobrazić sobie bardziej sprawiedliwe systemy wczesnego uczenia się. Kontekst poniższych raportów można znaleźć na stronie Strona Early Learning.

Raporty 2023:

Raporty regionalne Miejsca pracy przyjaznego rodzinie:

Źródła i cytaty:

Poprzednie raporty regionalne STEM by the Numbers i State of the Children są archiwizowane tutaj.

 

MIĘDZYSEKTOROWY PLAN STRATEGICZNY I RAPORT W ZAKRESIE informatyki

Międzysektorowy plan strategiczny i raport dotyczący informatyki, opracowany we współpracy z Waszyngtońskim Stowarzyszeniem Przemysłu Technologicznego, nakreśla cele w zakresie polityki, wdrażania i rozwoju nauczycieli w celu wzmocnienia edukacji informatycznej w całym stanie. Niniejszy raport powstał przy założeniu, że dostęp do edukacji informatycznej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki poprzez angażowanie i wspieranie lokalnych talentów oraz jest kluczem do niwelowania powszechnych różnic w dochodach.

 

DESKI ROZDZIELCZE

INTERAKTYWNE DASHBOARDY

 

PORADNIKI I ZESTAWY NARZĘDZI

ZASOBY ŚCIEŻKI KARIERY

 

WCZESNE ZASOBY MACIERZYSTE

 

ZASOBY KSZTAŁCENIA K-12