Innowacje + Połączenie: Siła naszych sieci STEM

Nasze regionalne sieci STEM łączą edukatorów, liderów biznesu, specjalistów STEM i liderów społeczności, aby budować sukces uczniów i łączyć ich z możliwościami kariery STEM w ich społecznościach.

Innowacje + Połączenie: Siła naszych sieci STEM

Nasze regionalne sieci STEM łączą edukatorów, liderów biznesu, specjalistów STEM i liderów społeczności, aby budować sukces uczniów i łączyć ich z możliwościami kariery STEM w ich społecznościach.
Przeglądaj programy sieci regionalnych + wpływ

Washington STEM tworzy i wspiera sieć partnerów STEM, którzy wykorzystują i stosują najlepsze praktyki edukacyjne STEM w swoich społecznościach. Każda sieć reprezentuje unikalny region Waszyngtonu, jednak wszystkie sieci starają się zapewnić dostęp do najlepszej możliwej edukacji STEM.

Przeglądaj programy sieci regionalnych + wpływ

Washington STEM tworzy i wspiera sieć partnerów STEM, którzy wykorzystują i stosują najlepsze praktyki edukacyjne STEM w swoich społecznościach. Każda sieć reprezentuje unikalny region Waszyngtonu, jednak wszystkie sieci starają się zapewnić dostęp do najlepszej możliwej edukacji STEM.

X@1x Utworzone przy użyciu szkicu.
Czym zajmują się sieci STEM?

Prowadź lokalnie

Sieci składają się z innowatorów STEM, tych organizacji i osób, które mają największy potencjał pozytywnego wpływu na edukację STEM.

Dzielić się pomysłami

Sieci współpracują z Washington STEM, aby określić obszary zainteresowania, te krytyczne punkty, w których Washington STEM może mieć największy wpływ na życie uczniów.

Wspieraj innowacje

Sieci pomagają Washington STEM oceniać najlepsze praktyki dotyczące raportów STEM, zmian zasad i skalowalnych programów.
TRZPIEŃ W AKCJI
Prowadzenie wpływu w całym stanie
„Sieci STEM są kluczowymi motorami rozwoju lokalnych rozwiązań w zakresie edukacji STEM w ich społecznościach. Poprzez wspólne uczenie się i otwarty dialog pomagają skalować przełomowe rozwiązania, które przynoszą korzyści wszystkim studentom w Waszyngtonie”.
MACIERZYSTE HISTORIE Zobacz wszystkie historie
Nagrody Washington STEM Rising Star 2023
Nagrody Washington STEM Rising Star Awards wyróżniają młode kobiety, które staną się kolejnym pokoleniem liderów STEM. Mamy nadzieję, że zainspirują wszystkie dziewczyny i młode kobiety do zajęcia się STEM i sięgnięcia gwiazd!
Życie bitu danych: jak dane wpływają na politykę edukacyjną
W Washington STEM opieramy się na danych, które są publicznie dostępne. Ale skąd wiemy, że są niezawodne? Na tym blogu przyjrzymy się, w jaki sposób pozyskujemy i sprawdzamy dane wykorzystywane w naszych raportach i pulpitach nawigacyjnych.
„Dlaczego STEM?”: Podróż Marii przez edukację STEM
W tej drugiej odsłonie naszego „Dlaczego STEM?” seria blogów, śledź „Marię” w jej drodze od przedszkola do szkoły policealnej.
„Dlaczego STEM?”: argument za silną nauką i edukacją matematyczną
Do 2030 r. mniej niż połowa nowych, podstawowych miejsc pracy w stanie Waszyngton będzie opłacać pensję rodzinną. Spośród tych rodzinnych prac płatnych 96% będzie wymagać poświadczeń na poziomie policealnym, a 62% będzie wymagać znajomości STEM. Pomimo tendencji wzrostowej w zakresie zawodów STEM, edukacja w zakresie nauk ścisłych i matematyki jest niedofinansowana i nie ma priorytetów w stanie Waszyngton.
Możesz pomóc uczniom z Waszyngtonu uzyskać doskonałą edukację STEM.
Wsparcie STEM