Innowacje + Połączenie: Siła naszych sieci STEM

Nasze regionalne sieci STEM łączą edukatorów, liderów biznesu, specjalistów STEM i liderów społeczności, aby budować sukces uczniów i łączyć ich z możliwościami kariery STEM w ich społecznościach.

Innowacje + Połączenie: Siła naszych sieci STEM

Nasze regionalne sieci STEM łączą edukatorów, liderów biznesu, specjalistów STEM i liderów społeczności, aby budować sukces uczniów i łączyć ich z możliwościami kariery STEM w ich społecznościach.
Przeglądaj programy sieci regionalnych + wpływ

Washington STEM tworzy i wspiera sieć partnerów STEM, którzy wykorzystują i stosują najlepsze praktyki edukacyjne STEM w swoich społecznościach. Każda sieć reprezentuje unikalny region Waszyngtonu, jednak wszystkie sieci starają się zapewnić dostęp do najlepszej możliwej edukacji STEM.

Przeglądaj programy sieci regionalnych + wpływ

Washington STEM tworzy i wspiera sieć partnerów STEM, którzy wykorzystują i stosują najlepsze praktyki edukacyjne STEM w swoich społecznościach. Każda sieć reprezentuje unikalny region Waszyngtonu, jednak wszystkie sieci starają się zapewnić dostęp do najlepszej możliwej edukacji STEM.

X@1x Utworzone przy użyciu szkicu.
Czym zajmują się sieci STEM?

Prowadź lokalnie

Sieci składają się z innowatorów STEM, tych organizacji i osób, które mają największy potencjał pozytywnego wpływu na edukację STEM.

Dzielić się pomysłami

Sieci współpracują z Washington STEM, aby określić obszary zainteresowania, te krytyczne punkty, w których Washington STEM może mieć największy wpływ na życie uczniów.

Wspieraj innowacje

Sieci pomagają Washington STEM oceniać najlepsze praktyki dotyczące raportów STEM, zmian zasad i skalowalnych programów.
TRZPIEŃ W AKCJI
Prowadzenie wpływu w całym stanie
„Sieci STEM są kluczowymi motorami rozwoju lokalnych rozwiązań w zakresie edukacji STEM w ich społecznościach. Poprzez wspólne uczenie się i otwarty dialog pomagają skalować przełomowe rozwiązania, które przynoszą korzyści wszystkim studentom w Waszyngtonie”.
MACIERZYSTE HISTORIE Zobacz wszystkie historie
Intensywna opieka – zapotrzebowanie na pielęgniarki
Pielęgniarki są istotną częścią naszego systemu opieki zdrowotnej, a zapotrzebowanie na specjalistów pielęgniarskich stale rośnie. Niezwykle ważne jest, aby studenci mieli dostęp do solidnych programów ścieżek kariery w służbie zdrowia, aby Waszyngton miał silną i zróżnicowaną siłę roboczą, która spełnia obecne i przyszłe potrzeby.
Waszyngton STEM 2022 – podsumowanie legislacyjne
W przypadku Washington STEM 2022-dniowa sesja legislacyjna w 60 r. była szybka, produktywna i charakteryzowała się współpracą z edukatorami, liderami biznesu i członkami społeczności z całego stanu.
Tworzenie szans, równości i wpływu na karierę w opiece zdrowotnej
Poszukiwane kariery w opiece zdrowotnej dają studentom ogromne możliwości uzyskania pensji na utrzymanie rodziny. Oferują również potencjał wywierania wpływu indywidualnie, w społecznościach i na całym świecie. Współpracujemy z Kaiser Permanente i innymi partnerami, aby zapewnić wszystkim studentom dostęp do ścieżek edukacyjnych prowadzących do tych miejsc pracy.
Dane, partnerstwo i wpływ: Washington STEM i Washington Employment Security Department
Współpraca i partnerstwo są kluczowymi elementami Washington STEM i mają zasadnicze znaczenie dla naszego sukcesu. W naszym najnowszym blogu podkreślamy naszą współpracę i współpracę z Departamentem Bezpieczeństwa Zatrudnienia w Waszyngtonie.
Możesz pomóc uczniom z Waszyngtonu uzyskać doskonałą edukację STEM.
Wsparcie STEM