Obraz Astrid Suchy-Dicey Ikona dla nauki

Astrid Suchy-Dicey

Epidemiolog w regionie King County
Washington State University
Jako epidemiolog Astrid bada zdrowie i choroby w całych populacjach. Pod wieloma względami przypomina to, że jest lekarzem, ale zamiast skupiać się na jednej osobie na raz, patrzy na duże grupy ludzi jednocześnie. Specjalność Astrid skupia się na długotrwałych chorobach serca, nerek i mózgu, wszystkich chorobach związanych z krwią. Ostatnio skupiła się na tym, by dowiedzieć się więcej o tym, jak zdrowie naszych mózgów zmienia się w dłuższej perspektywie. Dowiedz się więcej o Astrid w niej Blog z pytaniami i odpowiedziami. Opublikowano w marcu 2020 r.