Obraz dla Aeriel Wauhob Ikona dla nauki

Aeriel Wauhob

Koordynator ds. Edukacji w regionie Puget Sound
Estuarium Puget Sound
Aeriel Wauhob jest koordynatorem edukacji w Puget Sound Estuarium w Olympia, WA. Uczy społeczeństwo o życiu morskim i ekosystemie estuarium Puget Sound, abyśmy wszyscy mogli lepiej zarządzać naszymi zasobami naturalnymi. Możesz dowiedzieć się więcej o Aeriel w wywiad na naszym Blogu. Opublikowano w czerwcu 2021 r.