Obraz dla Kimberly Lawrence Ikona Inżynierii

Kimberly Lawrence

Inżynier Wodny w Regionie King County
Jacobs
Kimberly koncentruje się na projektach, które zapewniają czystą wodę pitną społecznościom w całym Puget Sound, projektach ściekowych, które mają na celu zmniejszenie wpływu na środowisko, a także wykorzystuje swoją wiedzę fachową w zakresie gotowości na trzęsienie ziemi w celu zaopatrzenia Puget Sound w wodę. Kimberly pochodzi z Barbadosu i Dominiki, dwóch małych wysp na Karaibach, i mówi, że naturalne piękno tych wysp dało jej inspirację do kontynuowania STEM. Dowiedz się więcej o Kimberly w niej Blog z pytaniami i odpowiedziami. Opublikowano w lutym 2020 r.