Zdjęcie dla dr Jenée Myers Twitchell Ikona dla matematyki

dr Jenée Myers Twitchell

Dyrektor ds. wpływu i polityki
Waszyngton STEM
Jenée Myers Twitchell dorastała w Yakimie i była pierwszą osobą w swojej rodzinie, która poszła na studia. Kiedy trafiła na UW, wraz z kilkoma rówieśnikami stworzyła program do rozwiązywania problemów związanych z nierównościami w systemie oświaty. Dziś ten program nauczania znany jest jako Dream Project. W Washington STEM wykorzystuje umiejętności analizy danych, których nauczyła się pracując w Dream Project, do śledzenia postępu inicjatyw Washington STEM. Opublikowano we wrześniu 2018 r.