Obraz Elony Trogub Ikona dla nauki

Elona Trogub

Współzałożyciel i współwłaściciel w regionie południowo-zachodnim
Zieleń Wąwozu
Jako współzałożycielka i współwłaścicielka Gorge Greens, Elona Trogub produkuje mikroziele z energii wytwarzanej z odpadów drzewnych. Dzięki zaangażowaniu w większy projekt Wind River, opracowuje system żywnościowy z odpadów na energię. Możesz dowiedzieć się więcej o Elonie w wywiad na naszym blogu. Opublikowano w październiku 2022 r.