Obraz dla Celestyny ​​Barbosy-Leiker Ikona dla nauki

Celestina Barbosa-Leiker

Psycholog i Badacz w Regionie Spokane
Washington State University
Celestina Barbosa-Leiker jest naukowcem, psychologiem i wicekanclerzem wykonawczym ds. badań i administracji w Washington State University Health Sciences Spokane. Jej badania dotyczą psychologicznych doświadczeń osób z zaburzeniami używania substancji. Z jej pomocą świadczeniodawcy uczą się lepszych sposobów opieki nad osobami, które mają negatywny wpływ na używanie substancji. Możesz dowiedzieć się więcej o Celestinie w wywiad na naszym blogu. Opublikowano w marcu 2022 r.