Financials

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWA JEST KLUCZEM DO UDANEJ WSPÓŁPRACY I BUDOWY DŁUGOTERMINOWYCH RELACJI

Raporty 2022
Raporty 2021Raporty 2020Roczny raport 2019Poprzednie lata:

Roczny raport 2018Audyt 20182018 Form 990
Roczny raport 2017Audyt 20172017 Form 990
 

 

Karta Praw Dawcy

Przestrzegamy standardów etycznych — używamy oświadczeń AFP — jako sposobu komunikowania światu zewnętrznemu, w jaki sposób wykonujemy naszą pracę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi zasobami udostępnionymi za zgodą AFP.


Możesz pomóc uczniom z Waszyngtonu uzyskać doskonałą edukację STEM.
Wsparcie STEM