Financials

 

Karta Praw Dawcy

Przestrzegamy standardów etycznych — używamy oświadczeń AFP — jako sposobu komunikowania światu zewnętrznemu, w jaki sposób wykonujemy naszą pracę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi zasobami udostępnionymi za zgodą AFP.


Możesz pomóc uczniom z Waszyngtonu uzyskać doskonałą edukację STEM.
Wsparcie STEM