Oszacowanie wykonalności firmy opieki nad dziećmi

Witamy w narzędziu do szacowania wykonalności działalności związanej z opieką nad dziećmi („Estymator”). Kalkulator ma na celu pomóc potencjalnym właścicielom firm zajmujących się opieką nad dziećmi w zrozumieniu prawdopodobnych kosztów, przychodów i wykonalności ich pomysłu na firmę zajmującą się opieką nad dziećmi. Wypełnienie estymatora zajmuje około 10 minut i można go używać wielokrotnie, aby wypróbować różne podejścia biznesowe.

Stawki dotacji obowiązują na rok 2022.

Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się, jak korzystać z kalkulatora i czego będziesz potrzebować.