Oferty pracy

Wakaty

Prosimy o okresowe sprawdzanie aktualizacji. Obecnie nie ma żadnych dostępnych możliwości.


***

Washington STEM jest pracodawcą równych szans, który bardzo dba o swoich pracowników i zakazuje wszelkiego rodzaju dyskryminacji i nękania. Decyzje o zatrudnieniu w Washington STEM opierają się na potrzebach organizacyjnych, wymaganiach zawodowych i indywidualnych kwalifikacjach bez względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, tożsamość płciową, wiek, status transpłciowy, religię lub przekonania, status rodzinny lub rodzicielski lub jakikolwiek inny status chroniony przez prawo.

Ten link prowadzi do plików do odczytu maszynowego, które są udostępniane w odpowiedzi na federalną regułę przejrzystości w zakresie pokrycia i obejmują wynegocjowane stawki usług i dozwolone kwoty poza siecią między planami zdrowotnymi a świadczeniodawcami opieki zdrowotnej. Pliki do odczytu maszynowego są sformatowane, aby umożliwić naukowcom, organom regulacyjnym i twórcom aplikacji łatwiejszy dostęp do danych i ich analizę.
https://www.regence.com/transparency-in-coverage/”>https://www.regence.com/transparency-in-coverage/

Możesz pomóc uczniom z Waszyngtonu uzyskać doskonałą edukację STEM.
Wsparcie STEM