CORI - MOŻLIWOŚCI KREDYTOWE WEDŁUG REGIONÓW I BRANŻY

CORI - MOŻLIWOŚCI KREDYTOWE WEDŁUG REGIONÓW I BRANŻY

OPARTY NA DANYCH Wgląd w możliwości kariery

Siedemdziesiąt do osiemdziesięciu procent uczniów szuka możliwości edukacji i kariery w promieniu 50 mil od szkoły średniej. Dobrą wiadomością jest to, że w każdym zakątku stanu jest praca i kariera na pensję rodzinną. Jednak większość tych prac będzie wymagała poświadczenia poza maturą.

To narzędzie informuje dwuletnie i czteroletnie kolegia, organizatorów praktyk, pracodawców i szkoły podstawowe i ponadpodstawowe o dostępnych ścieżkach kariery w ich regionie. Mogą porównywać dane z przyszłymi ofertami pracy, aby móc współpracować ze społecznością w celu dodawania lub skalowania programów.

Zachęcamy do przyjrzenia się danym z Twojego regionu, aby zobaczyć, jakie są dostępne dane uwierzytelniające i oferty pracy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz pomóc we wspieraniu poświadczeń i ścieżek kariery dla studentów w Twoim regionie, połącz się z lokalnym Sieć STEM.

Washington STEM udostępnia te dane i pulpit nawigacyjny bezpłatnie, ponieważ uważamy, że informacje te są tak ważne dla uczniów, aby mogli dokonywać mądrych wyborów dotyczących ich przyszłości, że nie powinno być przeszkód w dostępie do tego rodzaju informacji dotyczących planowania kariery i edukacji.