DASHBOARD ARBEIDSMARKT-INFORMATIEGEGEVENS

DASHBOARD ARBEIDSMARKT-INFORMATIEGEGEVENS

INLICHTINGEN VERBINDEN MET CARRIRE

Om ervoor te zorgen dat studenten in Washington slimme beslissingen kunnen nemen over hun toekomst in STEM, moeten zij en hun volwassen supporters weten welke banen beschikbaar zullen zijn in hun eigen achtertuin, welke banen de lonen voor levensonderhoud en gezinsonderhoud betalen, en welke diploma's zullen helpen verzekeren dat ze concurrerend zijn voor die banen.

Het Dashboard Arbeidsmarkt en Inloggegevens doet precies dit. Door gegevens te combineren die zijn gericht op toekomstige baanprojecties, loonbereiken en andere arbeidsgerelateerde statistieken, allemaal op regionaal niveau, kunnen studenten en gezinnen uit Washington weten welke carrières voor hen beschikbaar zijn en welk onderwijs nodig is om hun carrièredoelen te bereiken.

Washington STEM biedt deze gegevens en dit dashboard gratis, omdat we geloven dat deze informatie zo cruciaal is voor studenten om slimme keuzes te maken over hun toekomst, dat er geen belemmering zou moeten zijn om toegang te krijgen tot dit soort informatie over loopbaan- en onderwijsplanning.

Om dit gegevensdashboard te creëren, hebben we samengewerkt met de afdeling Arbeidsmarkt en Economische Analyse (LMEA) van het Washington Employment Security Department (LMEA) om een ​​tool te maken die de huidige staat van de economie/banen/carrières van Washington weerspiegelt. Deze tool is mogelijk gemaakt door het gratis delen van vacatureprojecties en gedetailleerde details over leerlingplaatsen in Washington door LMEA. We zijn dankbaar voor hun voortdurende samenwerking.