ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ក្រុមប្រតិបត្តិ

https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2023/08/Lynne-2.jpg
LYNNE K. VARNER
នាយក​ប្រតិបត្តិ
អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/Migee_small.png
MIGEE HAN
នាយកផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ និងទំនាក់ទំនង

អានការសម្ភាសន៍បុគ្គលិកខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 របស់ Migee ។

Migee Han ជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ និងទំនាក់ទំនង…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2018/09/JenneMyersTwitchell.png
JENEE MYERS TWITCHELL, PhD
ប្រធានផលប៉ះពាល់ និងមន្ត្រីគោលនយោបាយ

អានការសម្ភាសន៍បុគ្គលិកខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 របស់ Jenée។

Jenée Myers Twitchell ដើរតួជាប្រធានផលប៉ះពាល់…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/04/IMG_5674P.jpg
យូកូ ស៊ីម៉ូមូរ៉ា
ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ
អាន​បន្ត

ជួបអ្នកដែលនៅសល់ បុគ្គលិក Washington STEM

មើលបុគ្គលិកទាំងអស់។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2018/05/Mary-Snapp-Board.png
ម៉ារី SNAPP
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា

អនុប្រធាន, គំនិតផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្រ្ត, ការិយាល័យប្រធានាធិបតី, ក្រុមហ៊ុន Microsoft

Mary Snapp នាំមកនូវបទពិសោធន៍ និងទស្សនៈរបស់នាងពី…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2021/09/Judson.png
MICHELLE JUDSON
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សា

អតីត VP Resource Appraisal BP (ចូលនិវត្តន៍) និងនាយកបណ្តាញ NW Washington STEM ។ សាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថាន…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2018/05/Christine-Johnson-Board.png
ឌី។
គ្រីស្ទីន ចនសុន
លេខាធិការក្រុមប្រឹក្សា

ចូលនិវត្តន៍, អធិការបតី, មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៃ Spokane

ក្នុងនាមជាអធិការបតីនៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៃ Spokane (CCS) លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Christine Johnson បានដឹកនាំ…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2018/09/JenniferHare_Web.png
Jennifer Daquiz Hare
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អនុប្រធានប្រតិបត្តិ នាយកគ្រប់គ្រង - ប្រធានផ្នែកធនាគារសាជីវកម្ម និងស្ថាប័ន ធនាគារ PNC Inc.

Jennifer Daquiz…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/05/Andy_Tay-e1589826311509.jpg
Andy ND Tay

នាយកគ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងបច្ចេកវិទ្យា Accenture

Andy Tay ជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ Accenture, Media…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2020/08/Ash_Awad.png
ASH AWAD, PE

ប្រធាន និង​ជា​ប្រធាន​ទីផ្សារ McKinstry

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ឧស្សាហកម្មជិត 25 ឆ្នាំ Ash Awad ទទួលខុសត្រូវ…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2018/09/DamienPattenaude_Web.png
DAMIEN PATTENAUDE, EdD

នាយកសាលា Renton School District

Damien Pattenaude គឺជានាយកសាលា Renton School District។ គាត់ជាផលិតផល…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2019/04/smith_kim_400x540.jpg
គីម ស្ម៊ីធ

អនុប្រធាន និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ កម្មវិធី 747/767 យន្តហោះពាណិជ្ជកម្ម Boeing

គីម ស្មីត ជាអនុប្រធាន និងជាឧត្តមសេនីយ...

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2018/12/LizTinkham_Headshot.png
លីស ទិនខេម

អតីតនាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ Accenture; សាស្រ្តាចារ្យ សាកលវិទ្យាល័យ Washington Foster School of Business

Liz Tinkham គឺជា…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2018/05/Mary-Wagner-Board.png
MARY WAGNER, បណ្ឌិត

ប្រធាន MK Wagner and Associates, Inc.; អតីតអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្នៃប្រឌិតផលិតផលសកល សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និង…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/06/Pedrito-maynard-zhang.jpg
PEDRITO MAYNARD-ZHANG, បណ្ឌិត

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់, វិស្វករអនាគតក្រុមហ៊ុន Amazon, ក្រុមហ៊ុន Amazon

Pedrito Maynard-zhang គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៅ Amazon…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2018/05/Tim-Engle-Board.png
ធីម៉ូថេ អង់គ្លេស

ប្រធានចូលនិវត្តន៍ Saltchuk Resources, Inc.

រហូតដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ Tim Engle បានធ្វើជាប្រធាន Saltchuk ដែលជា…

អាន​បន្ត
https://washingtonstem.org/wp-content/uploads/2022/07/VENKI-KRISHNABABU.png
VENKI KRISHNABABU

ប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា, SVP, Global Technology Services, lululemon

Venki Krishnababu គឺជានាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ជាង 28 ឆ្នាំ…

អាន​បន្ត