Հաշվետվություններ և ռեսուրսներ

Անցնել, Զեկույցներ  |  Գործիքակալների ստեղծման  |  Խաղատետրեր և գործիքների հավաքածու | Արխիվ

 

ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

Washington STEM-ը միավորել է ուժերը անձնակազմի, ուսանողների և ընտանիքների հետ՝ օգնելու բացահայտելու խոչընդոտներն ու հնարավորությունները քոլեջի և կարիերայի պատրաստակամության աջակցության համար, ինչպիսիք են կրկնակի վարկը, ֆինանսական օգնությունը և այլն: Կարդացեք մեր նոր Ավագ դպրոցից մինչև հետբուհական շրջանի հաշվետվությունը՝ ավելին իմանալու համար:

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ

2023 «Երեխաների վիճակը» զեկույցների շարքը, որը մշակվել է Վաշինգտոնի երեխաների համար համայնքների հետ համագործակցությամբ, լուսաբանում է վաղ ուսուցման անհավասարությունը՝ ինչպես երեխաների խնամք փնտրող ընտանիքների, այնպես էլ այդ խնամքն ապահովող աշխատուժի համար: Այս զեկույցների տվյալներն ու պատմությունները հավաքվել են ոչ միայն Վաշինգտոնում երեխաների խնամքի ներկա վիճակը նկարագրելու համար, այլ նաև օգնելու մեզ պատկերացնել վաղ ուսուցման ավելի արդար համակարգեր: Հետևյալ զեկույցների համատեքստը կարելի է գտնել կայքում Վաղ ուսուցման էջ.

2023 Տարածաշրջանային հաշվետվություններ.

Ընտանիքի համար հարմար աշխատավայրի տարածաշրջանային հաշվետվություններ.

Աղբյուրներ և մեջբերումներ.

Նախորդ STEM կողմից Numbers and State of the Children տարածաշրջանային զեկույցները արխիվացված են այստեղ.

 

ԴԱՇՏԱԿՆԵՐ

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔՆԵՐ

 

ԳՐՔԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ՈՒՂԻՆԵՐ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

 

ՎԱՂ ցողունային ռեսուրսներ

 

K-12 ԿՐԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ